TR
*Kredi Kartı Gerektirmez

Vergi Mükellefiyeti Nedir?

Vergi Mükellefiyeti Nedir?

05.07.2021

Vergi Mükellefi Kimdir ?

Vergi mükellefi: Ticari faaliyetleri sonucunda vergi ödemesi gereken kişidir. Verginin ödenmesi bakımından vergi dairesinin muhatabı olan kişidir.

 

Vergi Türleri Nelerdir?

  • Basit Usülde Vergi
  • Gerçek Usülde Vergi

 

Basit Usulde Vergi Nedir?

İçinde bulunulan hesap dönemi içindeki gelir ile giderler ve maliyetler arasındakibirim farka uygulanan vergilendirme çeşididir.

 

Basit Usulde Vergiye Tabi Olmak İçin Gerekenler

  • Kendi iş yerinizde çalışıyor olmanız, kendi iş yerinizin olması gerekir.
  • Yıllık kira bedeli toplamınızınn 2021 yılı için Büyükşehir belediye sınırları içerisinde 12.000 TL’yi, diğer yerlerde 7.600 TL’yi geçmemesi gerekir.

 

Gerçek Usulde Vergi Nedir?

Basit usulde vergi koşullarını taşımayan, mükelleflerin KDV’nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan edilmesi ve ödenecek KDV çıkması halinde ödeme yapılması işlemidir.

 

Gerçek Usul - Basit Usul Farkı Nedir?

Basit usule tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini öderler iken; Gerçek usule tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergilerini öder.


Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıldır?

(6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

 

Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

 

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler.

 

İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

 

 

Bize Ulaşın

444 40 80 numaralı telefonumuz ya da LimonDesk üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 

Biz Sizi Arayalım

Ücretsiz Tanıtım

*  Bizden haber alma sisteminden çıkmak istediğiniz zaman ise istek öneri formu aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan talebiniz aynı gün içerisinde işleme alınacaktır.

GÖNDER