TR
*Kredi Kartı Gerektirmez

Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

13.04.2021

Gider Pusulası Nedir?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ya da hizmetlerin vergilendirilmesi için veya satılan malların iade alınması sırasında düzenlenen ve fatura hükmünde olan belgeye “Gider pusulası” denir.

 

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider pusulası düzenlenirken pusula üzerinde; işin içeriği, türü, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve vergi net tutarı; malı satın alan ile satanın ya da işi yapan ile yaptıranın adları ile soyadları (Tüzel kişi ise unvanı), adresleri, vergi dairesi ve numarası (varsa), düzenleme tarihi, seri ve müteselsil numarası bilgilerine yer verilir.

 

Gider Pusulası Ne Zaman Düzenlenir?

Fatura almak ya da vermek mecburiyetinde olan vergi mükellefleri tarafından;

 • Vergi mükellefi olmayan kişilerden ya da vergiden muaf esnaftan mal ya da hizmet alımında.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sabit kıymet alımında.
 • Geçici olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara ödeme yapıldığında.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanan kişilerden eser alındığında gider pusulası düzenlenir.

 

Kullanılacak olan gider pusulaları, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılıp noter tarafından tasdik edilmelidir.

 

 

Gider Pusulasında Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • İşi yaptıran ve yapanın ya da malı satan ile satın alan kişinin adı soyadı (tüzel kişi ise ünvanı) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • İşin mahiyeti ya da malın cinsi
 • Malın adedi, fiyatı, toplam tutarı
 • Vergi oranı ve net tutarı
 • Düzenleme tarihi
 • Seri ve sıra numarası

 

Gider Pusulası Stopaj Oranları Nedir?

Vergiden muaf esnaftan ürün ve hizmet satın alındığı zaman yapılan ödemelerden stopaj kesilir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. madde) Stopaj, kaynakta kesilen vergidir. Adına stopaj yapılan kişi daha sonra beyanname verirse, yapılan stopajı beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilir. Stopaj oranı ise farklılıklar gösterir.

 • Tüzel veya gerçek kişi adına ev veya dükkanları dolaşarak komisyon ve prim kazanan satıcıların ödemeleri  %20
 • Diğer mal alımları %5 
 • Hurda mal alımları %2
 • Diğer hizmet alımları %10
 • Üretim hizmeti bedelleri %10

 Tüm süreçlerinizi yönetebilmek için OctoCloud programımızı hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. 

Biz Sizi Arayalım

Ücretsiz Tanıtım

*  Bizden haber alma sisteminden çıkmak istediğiniz zaman ise istek öneri formu aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan talebiniz aynı gün içerisinde işleme alınacaktır.

GÖNDER