TR
*Kredi Kartı Gerektirmez

Geçici Vergi Uygulaması Nedir?

Geçici Vergi Uygulaması Nedir?

15.09.2021

 

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleriyle serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi söz konusudur. Mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisini kapsar. Bu gelirlerin mahsuben üçer aylık kazançları kapsamında hesaplanarak ödenen peşin vergi uygulamasıdır.

 

Kimler Geçici Vergi Uygulamasına Dahil Olmaz?

Geçici vergisi ile alakalı bir başka konu kimlerin geçici vergi uygulamasına dahil olmadığıdır. Bu sorunun yanıtı çok fazla merak edilmektedir.

 

Geçici vergi uygulamasına dahil olmayanları şu şekilde sıralamak mümkün;

  • Tasfiye durumundaki kurumlar vergisi mükellefleri tasfiye süreçlerinde geçici vergi uygulamasına dahil olmaz.
  • Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,
  • Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri uygulama kapsamı dışındadır.
  • Yollara sâri inşaat ve onarma işi yapanlar,
  • Zirai kazanç elde edenler,
  • Ücret geliri elde edenler,
  • Diğer kazanç ve irat sahipleri, Gelirleri vergiden istisna edilen serbest meslek erbabıyla noterlik görevini yapmakla mükellefler geçici vergi ödemezler.

 

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefi olanlar için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde olan oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. Kurumlar vergisiyle mükellef olanlar için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %20 olarak uygulanmaktadır.

Hesaplanmış geçici vergiden mevcut ise aynı hesap dönemiyle alakalı önce ödenmiş geçici vergi hesaba katılmaktadır. Bunun beraberinde geçici vergiye tabi kazançlarla alakalı tevkifat yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilecektir. Mahsuptan sonra kalan tutar ödenmesi gerekli olan geçici vergi olarak beyan edilir.

 

Geçici Verginin Eksik Beyanı Durumunda Ne Yapılır?

Geçmiş dönemlere dair geçici verginin aşan miktarlarda eksik beyan edilmesi söz konusu olabilir. Eksik beyan edilen kısıma gerçekleştirilecek re’sen yahut ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezasıyla gecikme faizi uygulanır.

 

Vergi uygulamalarının takibinde yazılımlar önemli rol üstlenmektedir. Bulut tabanlı ön muhasebe programımız OctoCloud sayesinde internet erişimi olan her yerden programınıza rahatlıkla erişebilirsiniz. 

 

Biz Sizi Arayalım

Ücretsiz Tanıtım

*  Bizden haber alma sisteminden çıkmak istediğiniz zaman ise istek öneri formu aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan talebiniz aynı gün içerisinde işleme alınacaktır.

GÖNDER